E-BÜLTENHaberlerimize ve duyurularımıza anlık erişebilmek için sizden e-mail grubumuza katılın

  BEBKA Elektrik Altyapısının Yenilenmesi Projesi

  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Elektrik Altyapısının Yenilenmesi...

  Bursa Valisi Sayın Mahmut Demirtaş Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etti

  Bursa Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret etti.          Sayın Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz....

  İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları

  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu aracılığıyla Bölge Müdürlüğümüze iletilen ‘İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları’ konulu yazıda; “Organize Sanayi Bölgelerimizdeki sanayicilerin karşılaşmış oldukları ihtilafların uzayan dava süreçlerine...

  Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası

  Çocuk işçiliği ve ağır çalışma şartları sebebiyle Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası 11 Haziran 2021 tarihinde Federal Meclis tarafından onaylanmış ve 25 Haziran 2021 tarihinde...

  Mobilya OSB’yi Yenişehir yoluna bağlayan yola sinyalizasyon yapılacak

  İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile İnegöl Yenişehir karayoluna bağlantıyı sağlayan yola Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından trafik sinyalizasyon lambaları yapılacak....

  İMOSAB firmaları fuardaki yerlerini aldılar

  İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (İMOSAB) faaliyet gösteren firmalar MODEF 2022 46. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nda yerlerini aldılar. Mobilya sektöründe Türkiye’nin...

  Duyurular

  Ticaret ve Yatırım Fırsatları: İspanya Toplantısı

       Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen yazıda;     Organize Sanayi Bölgelerinin katılımcılarının ihracat potansiyelinin artırılması, yeni pazarlar ile...

  Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü

      Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından Kurumumuza iletilen "Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü" konulu yazı ve eki aşağıda sunulmuştur.     T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası...

  OSB Yıldızları Araştırması

  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve önceki yıllarda büyük bir ilgiyle karşılanan ve ödüllerin Sanayi ve Teknoloji Bakanımız tarafından verildiği...

  2024 yılı 2. Yarı Planlı Eğitim ve Bilimsel Etkinlikleri

  TÜBİTAK BUTAL yazısında; "Kurum/kuruluşların insan gücü verimliliğini artırmak amacıyla; faaliyet alanları çerçevesinde uygulamalı eğitimler düzenleyen Müdürlüğümüzün "2024 Yılı 2. Yarı Uygulamalı  Eğitim Etkinlikleri Listesi" yazı ekinde...

  Sanayide Kadın İstihdamına Yönelik Eğitim Duyurusu

  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın yazısı aşağıdaki gibidir: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği Kalkınma Ajansları 2024 yılı teması olan "Kadın...

  OSB Yıldızları Araştırması

  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından tarafımıza iletilen yazıda; "Kuruluşumuz tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve önceki yıllarda büyük bir ilgiyle karşılanan ve ödüllerin Sanayi...

  Verimlilik Proje Ödülleri (2024)

  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen yazıda; "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir...

  Aktif İşgücü Programları

  Değerli Katılımcılarımız; Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bu yıl içerisinde ilçemizde nitelikli işgücünün yetişmesini sağlayacak çok sayıda program uygulamaya alınmıştır. Program broşürleri...

  Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)' konulu yazıda; "Kurumumuz tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına...

  TÜBİTAK BUTAL 2024 Yılı Eğitim Etkinlikleri

  T.C. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI'nın 24.01.2024 tarihli 'TÜBİTAK BUTAL 2024 Yılı Eğitim Etkinlikleri Hk.' konulu yazısında; "Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim...

  Uzaktan İSG Eğitimleri

          Bursa Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUUZEM) aracılığıyla tarafımıza gönderilen yazıda;         "15.05.2013 tarihli 28648...

  Su Verimliliği Yönetim Sistemi

  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu aracılığı ile Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" konulu yazı ekte sunulmuştur....

  Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri

         Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu aracılığıyla Bölge Müdürlüğümüze iletilen Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün "Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri"...

  BEBKA TechINBursa Girişimcilik Merkezi

  Girişimcilik ekosisteminin önemli unsurlarından olan girişimcilik merkezleri sayısının artırılması ve nitelikli girişimlerin ortaya çıkarılması hedefleriyle yola çıkarak girişimciliğin merkezi olarak konumlandırılan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma...

  Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi

  Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi OSB'lerin başvurusuna açılmıştır. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ön kriterler, başvuru süreçleri ve değerlendirme aşamalarına ilişkin bilgiler başvuru kılavuzunda...

  AFAD Acil Mobil Uygulaması

  İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızın afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak, afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza...

  Rakamlarla İMOSAB

  0

  Hektar alan

  0

  Sanayi parseli

  0

  Faal firma

  0

  istihdam

  0

  milyon $ ihracat

  Hakkımızda

  İMOSAB, (İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB) 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.05.2006 tarih ve 4660 sayılı yazısında belirtilen ‘245’ sicil numarası ile kuruluş protokolü onaylanarak faaliyetlerini yürütmektedir. İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının ortak girişimleri ile kurulan İMOSAB, 6.750 dönüm arazi 2 etap halinde yapılaşması ön görülmüştür.

  İMOSAB, Bursa’ya 53 km, İnegöl’e 8 km, Yenişehir’e 17 km uzaklıkta, Hamzabey-Tokuş – Boğazköy-Çayırlı ve Akçapınar kırsal mahalleleri arasında kurulmuştur.

  Sıkça Sorulan Sorular

  İnegöl Mobilya ve Ağaç işleri İhtisas OSB ‘de arsa tahsis başvurusunda bulunulması için mobilya ve ağaç işleri ile ilgili üretim yapan veya bu firmalara hammadde üreten firmalardan biri olunması gerekmektedir. Arsa tahsisi yapılacak sanayi parselleri web sitemiz üzerinden duyurusu yapılacak olup, tahsis başvuruları da yine web sitemiz üzerinden yapılacaktır. Arsa tahsisleri için gerekli başvurular ve evraklar sisteme yüklendikten sonra belge kontrolü yapılacaktır. Geçerli olan başvurular puanlama usulüne göre değerlendirilecektir.   Yeterli puan alan işletmeler dilekçe ve ilgili evrakların aslı ile OSB Bölge Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapacak olup ek belge kontrolü sağlanacaktır.  Gelen başvuru sayısının, tahsis parsel sayısından fazla olması durumunda noter huzurunda kura çekimi ve yer seçimi yapılarak belirlenecektir. Detaylı bilgi için sitemizde yer alan Arsa Tahsis Talebi Başvuru Kılavuzu’na bakınız.

  OSB Uygulama Yönetmeliği’ne göre arsa tahsis sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 yıl içerisinde yatırıma ait inşat ruhsat projelerinin ve ruhsat evraklarının Bölge Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir. Gelen ruhsat evrakları ve projeleri Bölge Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilecek olup, uygun olması durumunda Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapı ruhsatı düzenlenecektir. Yapı ruhsatı düzenlendikten sonra yatırıma ait inşaat işlerine başlanacaktır. OSB Uygulama Yönetmeliğine göre yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren, 2 yıl içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmalıdır.

  Yapı ruhsatı: Bir parselde, Yönetmeliklerde öngörülen belgeler ile projelerin onaylanması sonrasında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Ek-10’da yer alan forma uygun olarak, ilgili idarece tanzim edilen, onaylı resmi izin belgesini,

  Yapı kullanma izin belgesi: Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak tamamlandığını gösteren, yapının kullanımına izin veren, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Ek-9’da yer alan forma uygun olarak düzenlenen, onaylı belgeyi,

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

  Sitemizde bulunan EVRAKLAR başlığı altındaki yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve eklerinde yazan evrakları tamamlayıp, imzalı ve kaşeli dilekçe ile birlikte Bölge Müdürlüğü’müze başvuru yapılacaktır.

  Projelerimiz