2023 RINOTEX Fuarı/İran

      Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu aracılığıyla Bölge Müdürlüğümüze iletilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün “2023 RINOTEX İran Fuarı” konulu yazısında;

11. Rab-e Rashidi İnnovasyon ve Teknoloji Fuarı’nın (RINOTEX 2023) 08-11 Kasım 2023 tarihinde Tebriz Uluslararası Fuarlar Merkezi’nde,

– Teknolojik fikirler,
– Teknolojiyi geliştirme ve ticarileştirme,
– Bilgi tabanlı mal ve hizmet satışı,
– Ticarileştirme ve danışmanlık hizmetleri (Destek kurum ve kuruluşları ve firmalara özel),
– Teknolojik gereksinimler

alanlarında düzenleneceği bildirilmekte olup fuarla ilgili bilgilere ise www.rinotex.ir web sayfasından ulaşılabileceği belirtilmektedir.