Bölge Müdürümüz

Bölge Müdürünün Görev, Sorumluluk ve Yetkileri

1 – Bölge müdürü yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır.
2 – Bölge müdürü, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler çerçevesinde, müteşebbis heyet, genel kurul ve yönetim kurulunun kararları ve talimatları doğrultusunda, OSB’nin sevk ve idaresini yürütmekle görevlidir.
3 – Bölge müdürü, OSB’nin idari ve teknik personelinin en üst amiridir.

Bölge Müdürü İletişim:
m.senturk@imosab.org.tr
Tel: 0 224 715 23 94 Dahili: 14
Faks: 0 224 715 23 94