DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve 2023 Eğitim Programı

Dördüncü Sanayi Devrimi, işletmeleri gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek hale getirerek kaynak etkinliklerini ve verimliliklerini artırmayı, bununla birlikte rekabet güçlerini daha üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır. Rekabetçiliği artırmanın en önemli unsurlardan birisi ise dijitalleşmedir. Dijital dönüşümü sağlamak, mevcut durumun tespiti ve dijitalleşme yolculuğunda atılması gereken adımların belirlenmesi ile mümkündür. Her işletmenin dijital dönüşümüne yönelik mevcut durumu farklı olduğu gibi, bu dönüşümü sağlayacak olan faaliyetleri de farklıdır. Dolayısıyla işletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyelerine ilişkin mevcut durumunun tespiti ve kendilerine özgü dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi’nde “İşletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, sektörel ve işletme büyüklüğüne göre karşılaştırmaların yapılması, yapılan yatırımların etkisinin takip edilmesi için bir dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme sistemi oluşturulması ve kullanılmakta olan farklı değerlendirme yöntemlerinin incelenerek Türkiye modelinin geliştirilmesi” hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı (D3A) temel alınarak TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından “DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli” geliştirilmiştir.

TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen bu modelin ülke genelinde yaygınlaştırılması için “DDX Dijital Dönüşüm Danışmanları” yetiştirilmektedir. TÜBİTAK TÜSSİDE ve KOSGEB arasında yapılan iş birliği kapsamında, TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından verilen eğitimi alan ve başarıyla tamamlayan danışmanlar aracılığıyla “DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli” kullanılarak yürütülen danışmanlık çalışmaları, KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

2022 yılında “DDX Dijital Dönüşüm Danışmanları”nı yetiştirmek amacıyla ilk gelişim programı düzenlenmiştir. Programı başarıyla tamamlayan adaylar, DDX portalında danışmanlık faaliyetlerine başlamıştır. 2023 yılı gelişim programı başvuruları ise https://ddxmodel.tubitak.gov.tr/ adresinden 17 Ocak – 17 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak olup başvuru koşulları, eğitim takvimi ve programa ilişkin detaylı bilgi aynı adreste yer almaktadır.