Duyurular

 • Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

  T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Türkiye geneli çevrimiçi “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adlı eğitim organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, üçüncü çevrimiçi eğitim T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye’deki tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık olarak, ekte yer alan program akışı çerçevesinde 9 Mart 2023 tarihinde 13.00-17.15 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Programa katılım ücretsiz

  Mart 3, 2023
 • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

  TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “2023 Yılı Eğitim ve Sertifika Programı” kapsamında; TSE Bursa Bölge Koordinatörlüğü’nde, aşağıda yer alan eğitimler düzenlenecektir.   06-07 Mart 2023 tarihlerinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi(2 gün), 10 Mart 2023 tarihinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi(1 gün), 13-14 Mart 2023 tarihlerinde

  Mart 3, 2023
 • Güneydoğu Asya Uluslar Birliği

  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen yazıda; Ülkemizin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerinin 2017 yılından bu yana “Sektörel Diyalog Ortaklığı” statüsünde sürdürülmekte olduğu, söz konusu statü çerçevesinde işbirliği yapılabilecek alanları içeren “Pratik İşbirliği Alanları” (PİA) belgesinde yer verilen başlıklarda ortak projelerin hayata geçirilebilmesini teminen “Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Fonu’nun” tesis

  Mart 3, 2023
 • 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı SOGEP

  Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde hayata geçirilecek bir destek programıdır. Bölgemizde konu ile ilgili proje geliştirme süreci Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecektir. Programın hedefi, uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal

  Şubat 9, 2023
 • Şubat 7, 2023
 • Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi

  Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi OSB’lerin başvurusuna açılmıştır. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ön kriterler, başvuru süreçleri ve değerlendirme aşamalarına ilişkin bilgiler başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Başvurular, 30/12/2022 tarihi itibariyle Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi (MEYDİP) üzerinden yapılabilmektedir.   YEŞİL OSB SERTİFİKASYON SİSTEMİ BAŞVURU KILAVUZU için tıklayınız.

  Şubat 3, 2023
 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

  Türk Standardları Enstitüsü (TSE), ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlama misyonuyla, hizmetlerini ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olma vizyonuyla yerine getirmektedir. Sanayimizin temel taşı

  Aralık 21, 2022
 • İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU

    İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU GÜNCELLENDİ   KOSGEB’in, işletmetlerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi onlar adına üretmek ve mevcut durumları hakkında önemli bilgiler sunmak amacıyla dijital ortamda KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu rapor ile işletme, mevcut durumunu görebilecek ve kendisini faaliyet gösterdiği sektörde Türkiye geneli ve bölge düzeyinde konumlandırma imkanı bulabilecektir. Rapor, işletmelere özel olarak yazılım

  Kasım 7, 2022
 • Bursa İl KBRN Tehdit ve Tehlikelerine Dair Görev Yönergesi

  Yurt içinde veya dışında meydana gelip ilimizi etkileyebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit ve tehlikelerin yanında ilimizde oluşabilecek tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığı ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırılması amacıyla ilimizde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlar çerçevesinde tehlike öncesi, sırası ve sonrasına

  Ağustos 24, 2022
 • AFAD Acil Mobil Uygulaması

  İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızın afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak, afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla “AFAD Acil mobil uygulaması” geliştirilmiştir. AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özellikler bulunmaktadır. AFAD Acil mobil uygulamasından

  Mart 17, 2022
 • Ulutek Partnerim Platformu

  Bursa ilindeki kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi ve farkındalığı artırmak, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözüm ortakları ile buluşmalarını ve taraflara işbirliği fırsatları sağlayabilmek adına ULUTEK Teknopark koordinasyonunda ve aralarında BOSB’nin de bulunduğu birçok paydaş kurum desteğiyle Ulutek Partnerim Platformu (https://ulutekpartnerim.com) faaliyete geçirilmiştir. Kazan-kazan modeliyle sanayinin ihtiyaçlarının yüksek kalite ve düşük maliyet prensibiyle giderilerek, Bursa sanayisinin

  Mart 17, 2022