Duyurular

 • Aktif İşgücü Programları

  Değerli Katılımcılarımız; Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bu yıl içerisinde ilçemizde nitelikli işgücünün yetişmesini sağlayacak çok sayıda program uygulamaya alınmıştır. Program broşürleri ve detaylarına linke (https://bursaiskuraktif.blogspot.com/) tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

  Nisan 19, 2024
 • Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen ‘Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)’ konulu yazıda; “Kurumumuz tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü programları kapsamında, imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin, daha verimli ve katma değerli üretim gerçekleştirmeleri ve ihracat odaklı istikrarlı büyümeye katkı sağlayabilmeleri için gençler başta

  Mart 18, 2024
 • TÜBİTAK BUTAL 2024 Yılı Eğitim Etkinlikleri

  T.C. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI’nın 24.01.2024 tarihli ‘TÜBİTAK BUTAL 2024 Yılı Eğitim Etkinlikleri Hk.’ konulu yazısında; “Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir vizyon benimseyen kurumumuzun; faaliyet alanları çerçevesinde hazırlanan 2024 Yılı Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri Listesi ekte verilmiştir.  Eğitimler hakkındaki detaylı bilgilere Müdürlüğümüzün https://butal.tubitak.gov.tr/

  Ocak 29, 2024
 • Uzaktan İSG Eğitimleri

          Bursa Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUUZEM) aracılığıyla tarafımıza gönderilen yazıda;         “15.05.2013 tarihli 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gire Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, “İş yerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel

  Ocak 12, 2024
 • Su Verimliliği Yönetim Sistemi

  Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu aracılığı ile Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen “Su Verimliliği Yönetim Sistemi” konulu yazı ekte sunulmuştur. Su Verimliliği Yönetim Sistemi başlıklı yazıyı görmek için tıklayınız.    

  Ekim 9, 2023
 • Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri

         Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu aracılığıyla Bölge Müdürlüğümüze iletilen Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün “Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri” konulu yazısı aşağıda sunulmuştur. Malumları olduğu üzere, Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı halihazırda 109 ülkede görev yapmakta olup Ticaret Müşavirlerimiz/Ataşelerimiz elde ettikleri ticari bilgileri ağırlıklı olarak dijital mecralar vasıtasıyla iş dünyamızın

  Ağustos 16, 2023
 • BEBKA TechINBursa Girişimcilik Merkezi

  Girişimcilik ekosisteminin önemli unsurlarından olan girişimcilik merkezleri sayısının artırılması ve nitelikli girişimlerin ortaya çıkarılması hedefleriyle yola çıkarak girişimciliğin merkezi olarak konumlandırılan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın hizmet binasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın teşrifleri ile açılışı gerçekleştirilen TechINBursa Girişimcilik Merkezi ile, girişimcilik programlarının yürütüleceği ve girişimlerin yer alabileceği kuluçka merkezi altyapısı oluşturulmuştur. Genç

  Mayıs 24, 2023
 • Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi

  Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi OSB’lerin başvurusuna açılmıştır. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ön kriterler, başvuru süreçleri ve değerlendirme aşamalarına ilişkin bilgiler başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Başvurular, 30/12/2022 tarihi itibariyle Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi (MEYDİP) üzerinden yapılabilmektedir.   YEŞİL OSB SERTİFİKASYON SİSTEMİ BAŞVURU KILAVUZU için tıklayınız.

  Şubat 3, 2023
 • AFAD Acil Mobil Uygulaması

  İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızın afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak, afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla “AFAD Acil mobil uygulaması” geliştirilmiştir. AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özellikler bulunmaktadır. AFAD Acil mobil uygulamasından

  Mart 17, 2022