ELEKTRİK ALT YAPISININ YENİLENMESİ PROJESİ MAL ALIMI İHALE DOSYASI

İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Elektrik Altyapısının Yenilenmesi Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

 

İhale kapsamında mal alımı tanımı aşağıdaki gibidir:

LOT-1: Orta Gerilim Hücreleri, Enerji İzleme, Takip ve Kalite Raporlama Sistemi Temini  

LOT-2: PBK Prefabrik Elektrik Dağıtım Merkezi Binası, Kablo Hattı ve Ek Malzemeleri, Elektrik-Elektronik Ekipmanları ve Malzemeleri Temini

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Hamzabey OSB Mah. 1.Cad. No:9 İnegöl/BURSA adresinden veya www.imosab.org.tr ve www.bebka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

İstekliler iki lota birden ya da tek lot için teklif verebileceklerdir.

İstekliler sunacakları belgelerde eksiklik olmaması adına kontrol için İhale Dosyası içerisinde yer alan İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu ’nu kullanabilirler.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 09/11/2022, saat 12:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.imosab.org.tr ve www.bebka.org.tr ‘de yayınlanacaktır.

Teklifler, 09/11/2022 tarihinde, LOT-1 için saat 14:00’da, LOT-2 için saat 15:00’da ve İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Hamzabey OSB Mah. 1.Cad. No:9 İnegöl/BURSA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İrtibat Kişisi:

Hasan ZEYBEL

Tel No: (224) 715 23 94

E-posta: h.zeybel@imosab.org.tr

 

İHALE DOSYASI İçin Tıklayınız.

 

İHALE SONUCU
İhaleyi kazanan firma sözleşme gerekliliklerini sağlamadığı için ihale yenilenecektir.