Elektrik Tesislerinde İşletme Sorumlusu Bulundurulması Hk.

İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak bölgemiz sınırları içerisinde Elektrik Dağıtım hizmetleri dağıtım lisansı kapsamında yürütülmektedir. Lisans yönetmeliğinin 11. Maddesi gereğince ‘’ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ’’ Yedinci Bölüm, İşletme Güvenliğine İlişkin Hükümler,  Madde 60;  tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde (özel trafosu ile elektrik alan tüketiciler) teknik sorumlu olarak, elektrik mühendisi bulundurma zorunluluğu getirmektedir.

Bu yönetmelik hükmü gereğince, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerin her yıl; Elektrik Tesislerinden sorumlu Elektrik Mühendisini bünyesinde çalıştırması halinde; Elektrik/Elektrik Elektronik Mühendisinin Diploma Fotokopisi, firmada çalıştığına dair belge ve Elektrik YG Tesisi Sorumluluğu Yetki Yazılarının yetkili iletişim bilgileri (2022 Yılı için) ile birlikte birer suretlerinin üst yazı ekinde sunulması gerekmektedir.

Bünyesinde elektrik mühendisi bulunmaması halinde; YG Elektrik Tesisleri işletme faaliyetlerini yürüten elektrik mühendisi ile aboneliğine ait YG Tesis için EMO Onaylı YG Tesisleri Elektrik İşletme Sorumluluğu hizmet sözleşmesinin (2022 Yılı için Güncel Tarihli) bir suretini üst yazı ekinde sunulması gerekmektedir.

Organize sanayi bölgemizin sınırları içerisinde faaliyet gösteren trafolu abonelerimizin YG İşletme Sorumlusunun olması daha kaliteli elektrik dağıtım hizmeti almasının sağlanmasına yardımcı olmasının yanında iş güvenliği bakımından da zorunluluk taşımaktadır. Bu sebeple katılımcılarımızdan istenilen belgelerin İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi halde ise YG işletme sorumlusu olmaması dolayısıyla doğabilecek tüm teknik ve hukuki sorumluluklar katılımcılarımıza ait olacaktır.

Ayrıca organize sanayi bölgemizde bulunan fabrikalarda gece işletme içerisinde şarja takılı bırakılan Forklift vb. gibi akülü cihazlar kablolarının ısınmasından kaynaklı yangınlara sebebiyet vermektedir. İşletmelerde böyle bir durum yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması önem göstermektedir.

Tüm katılımcılarımıza duyurulur.