Firmalar için “SIRI (Smart Industry Readiness Index) Dijital Olgunluk Değerlendirmesi ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası” Desteği Çağrısı

Güdümlü proje desteği kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) iş birliği ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi MEXT tarafından yürütülen “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi faaliyetleri çerçevesinde, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 100 firmaya SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi yapılması ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının oluşturulması planlanmıştır.

Geçmişe kıyasla daha karmaşık hale gelen teknolojiler hızlı gelişmekte ve güncellenmektedir. Hızla değişen ve gelişen teknolojilere uyum sağlamak üzere dijitalleşmek ve sürekli güncel kalmak, şirketlere rekabet avantajı sağlayan önemli unsurların başında gelmektedir. Buradan hareketle, proje kapsamında Türkiye’nin dijital dönüşümünün sürdürülebilir kılınması amacıyla; dijital dönüşümü başlatmak, ölçeklendirmek ve sürdürmek isteyen üreticilerin tesisleri Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi metodolojisi (MEXT tarafından uygulanmaktadır) ile değerlendirilerek, firmalara uluslararası kıyaslamalar içerecek şekilde bir dijital dönüşüm yol haritası sunulacaktır. MEXT son 2 senede kendi bünyesinde yer alan imalat sektörü ve teknoloji danışmanlığı deneyimi olan ve Singapur’daki ilgili kâr amacı gütmeyen kurulu tarafından detaylı bir sınav süreci ile sertifikalandırılmış akredite 12 SIRI değerlendiricisi ile 10 farklı sektörde 250’den fazla SIRI analizi gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabetçiliğini artırmak üzere bu yetkinliğini Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara açacaktır. SIRI değerlendirmeleri için işletmelere %92 oranında destek sağlanacaktır.

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin kâr amacı güden işletme olması, üretim faaliyeti gösteren KOBİ veya büyük işletme olması, üretim tesisinin Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir) yer alması (Birden fazla üretim tesisi olan firmalar için her bir firma ayrı bir işletme olarak ele alınacak olup firmanın belirtilen illerde yer alan tesisleri değerlendirme kapsamında alınacaktır.) gerekmektedir. Son başvuru tarihi 04 Ekim 2023’tür.

Detaylı Bilgi İçin: https://bebka.org.tr/siri-smart-industry-readiness-index-dijital-olgunluk-degerlendirmesi-ve-dijital-donusum-yol-haritasi-cagrisi/