GELECEĞİN E-TİCARET LİDERLERİ İŞE BAŞLAMAYA HAZIR!

 

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, hizmet alanında bulunan illere ilişkin sektörel bilgiler, yatırım fırsatları ve yatırım alanları ile ilgili araştırma ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra beşeri ve sosyal sermayenin geliştirilmesi için de önemli çalışmalar yürütmektedir.
Hızla gelişen ve dijitalleşen dünyada elektronik ortamda mal ve hizmetlerin satış oranı ve bu alanda yeni kurulan işletme sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu durum, e-ticarete ilgi gösteren kişiler için hem kariyer hem de girişimcilik fırsatları sunmaktadır. Artan e-ticaret hacmi bu alanda yetişmiş ve donanımlı işgücüne olan ihtiyacı artırmaktadır. Bunun yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın belirlediği Kalkınma Ajansları 2022-2023 teması olan ‘Genç İstihdamı’ kapsamında, bölgemizdeki üniversite öğrencilerimize ve yeni mezun olan gençlerimize e-ticaret alanında eğitim verilmesi planlanmıştır.
Bu kapsamda BEBKA gençlere yönelik e-ticaret eğitimleri düzenlemektedir, 30 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olan eğitimin en az %70’ine katılım sağlayan ve eğitim sonunda yapılacak sınavdan 85 ve üzeri puan alan katılımcılara sertifika verilecektir.
Eğitimi başarılı şekilde tamamlayan gençlerin; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde e-ticaret yapan/yapmak isteyen firmalarla birebir görüşmeleri ve bu firmalarda istihdam edilme/staj yapma imkanı sağlamak için Öğrenci-Firma Eşleştirme Etkinliği düzenlenecektir.
Firmalarla gençleri buluşturmak üzere düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyen firmaların aşağıdaki bağlantıdan başvuru yapması gerekmektedir.
https://worldef.net/gelecegin-e-ticaret-liderleri-ise-baslamaya-hazir/