Güneydoğu Asya Uluslar Birliği

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen yazıda; Ülkemizin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerinin 2017 yılından bu yana “Sektörel Diyalog Ortaklığı” statüsünde sürdürülmekte olduğu, söz konusu statü çerçevesinde işbirliği yapılabilecek alanları içeren “Pratik İşbirliği Alanları” (PİA) belgesinde yer verilen başlıklarda ortak projelerin hayata geçirilebilmesini teminen “Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Fonu’nun” tesis edildiği, söz konusu fona her yıl imkanlar ölçüsünde ekleme yapılarak projelerin finansmanı için yeterli kaynağın temin edilmeye çalışıldığı ve fondan bugüne kadar toplamda 17 proje için yaklaşık 1 milyon ABD Doları kullanıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu fondan yararlanabilmek için PİA belgesinde yer alan konularda, standart bir formatta hazırlanacak projelerin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ASEAN Sekretaryasına sunulması yönteminin izlendiği, aynı şekilde, ASEAN ülkelerinin kurumları tarafından iletilen projelerin de Sekretarya tarafından ülkemizin değerlendirmesine sunulduğu kaydedilmektedir. Kurumlar tarafından proje sunulmasının, ASEAN ile ilişkilerimizde nihai hedefimiz olan “Diyalog Ortaklığı” statüsünün elde edilmesi yolunda nitelikli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu itibarla, konunun, ayrıntılı bilgileri https://asean.org/about-asean linkte yer almaktadır.