Hedeflerimiz

1- Sanayinin İhtiyaçlarına Yönelik Bölge Gelişiminin Sağlanması

2- Firmaların Verimliliğini, Kurumsal Kapasitesini ve Rekabet Edebilirliğini Artırmak

3- Çağın Getirilerine Uygun Olarak Yeşil, Dijital ve Teknoloji Yoğun Bir Tematik OSB Olmak

4- Örgütsel ve Yönetsel Kapasitesini Artırmak