İnsan Kaynakları Ve İş Geliştirme Süreç Projesi Tanıtımı Webinarı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun yazısında;

İşçi çalıştıran tüm işverenlere istihdam süreçlerinde özgün iş sözleşmesi seçenekleri sunarak sağlıklı istihdam sürecini yapılandırmak, OSB’lerin ve işletmelerin işleyişinde verimliliği artıracak hukuki ve cezai sorumluluk paylaşımını sağlıklı kılacak etkin görev tanımları yapmak, OSB’lerin ve işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği iç yapılanmasını kurgulamak, iş kazası halinde oluşacak hukuki ve cezai sorumluluklarda gerçek sorumlunun tespitini sağlayacak görev dağılımını yapmak, uyuşmazlıkları yargıya intikal etmeden barışçıl bir çözüme ulaştırmak ve benzer diğer amaçlarla Kuruluşumuz ile TOBBUYUM arasında 11.03.2024 tarihinde “İş İlişkileri Destek Projesi Ek Protokolü” imzalanmıştır.
Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent AKIN’ın konuşmacı olarak yer alacağı “İnsan Kaynakları Ve İş Geliştirme Süreç Projesi Tanıtımı Webinarı” 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu Webinara katılım sağlamanız ile Webinarı yönetim kurulu üyeleriniz ile firmalarınıza duyurmanız önemle rica olunur. 
NOT: Webinara katılacakların, https://osbuk.org/link/h6pfbe4 bağlantı linkinde yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.