KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 Proje Teklif Çağrıları

KOSGEB, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme“başlıklı çağrıların hem kapsamını genişletmiş hem de destek üst limitlerini arttırmıştır.

Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklenmiştir. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyona çıkartılmıştır. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1 buçuk milyon lira olarak belirlenmiştir. Çağrılar kapsamında sağlanan geri ödemesiz destekler personel giderlerini, geri ödemeli destekler ise makine, teçhizat ve hizmet alımı giderlerini kapsamaktadır. Şartları sağlayan KOBİ’ler, 11 Ocak 2023‘e kadar açık olan çağrılara başvurabilecektir.