Odaklı InoSuit Programı Eylül 2022 Dönemi

 

 

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Üniversite – Sanayi işbirliğine dayanmakta olan program kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi Şirketlerde inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Program toplam 12 ay sürecek olup, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. Katılım gösterecek her bir firma ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir “mentor” eşleştirilecektir. 1 Eylül 2022 tarihinde dördüncü döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit Programı’nın firma ve mentor başvuruları devam etmekte olup 30 Haziran 2022 son başvuru tarihi  olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Programa firma başvuruları: https://tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit linki üzerinden,
Mentor başvuruları ise, https://tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.