Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından Kurumumuza iletilen “Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü” konulu yazı ve eki aşağıda sunulmuştur.

    T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün ‘Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü’ konulu yazısında;

    “Malumları olduğu üzere, 2023/1115 Sayılı Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü (EUDR) ile 30 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, büyük oranda ormansızlaşmaya sebep olan soya, sığır eti, palm yağı, ahşap/ağaç ürünleri, kakao, kauçuk, kahve ve bunlardan elde edilen belirli ürünleri üretimde girdi olarak kullanan çikolata, mobilya, lastik, deri gibi ürünlerin AB pazarına girişinde ormansızlaşmaya/orman bozulumuna yol açmadığı ve insan ve işçi haklarına uygun üretildiğine yönelik özen yükümlülüğü beyanı zorunlu hale getirilmiştir.
    Bu itibarla, AB tarafından mevzuatın uygulanmasına yönelik belirsizliklerin giderilmesi amacıyla AB Kereste ve FLEGT mevzuatları dahil olmak üzere ormansızlaşmaya ilişkin konuların görüşüldüğü Çok Taraflı Ormansızlaşma Platformu (Multistakeholder Platform for Deforestation) kapsamında Ormansızlaşma mevzuatı ele alınmaktadır. İki ayda bir düzenlenen toplantılar vesilesiyle, Komisyon tarafından paydaş görüşleri alınarak uygulama sürecine ilişkin sorular cevaplanmakta ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırıcı iyi uygulama örneklerine yer verilmektedir. Üye ülkeler, üçüncü ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından birer temsilci ile katılım sağlanabilen toplantılara ülkemizce de katılım başvurusu yapılmıştır. Bu itibarla katılım sağlanan toplantılar kapsamında ön plana çıkan hususlara ilişkin not ilişikte sunulmaktadır. Öte yandan, anılan mevzuata ilişkin detaylı bilgi temin edilmesi, ülkemiz soru ve kaygılarının paylaşılması amacıyla Avrupa Komisyonu ile 25 Haziran 2024 tarihinde saat 15:30-17:30 saatleri arasında çevrimiçi bir toplantı düzenlenmesi öngörülmektedir.
    Bu çerçevede, anılan toplantıya ilişkin duyurunun mevzuat kapsamı tüm sektör kuruluşlarına duyurulması ve toplantı öncesinde Avrupa Komisyonuna iletilmek üzere mevzuata ilişkin sorular ile toplantıya katılım sağlayacak temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin 12 Haziran 2024 tarihine kadar abtekpazar@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi önem arz etmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim. ” denilmektedir.

Yazı eki için tıklayınız.