OSB MEM

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, sanayi sektöründe meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eşgüdümünü sağlamak, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacı ile “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” 18.11.2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine ve insan kaynağının niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen protokol kapsamında, OSB’lerde “OSB MEM İrtibat Büroları” oluşturulacak. Böylece eşleştirilen mesleki ve teknik anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ile OSB arasında koordinasyon da sağlanmış olacak. İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından da OSB MEM faaliyetlerine başlamıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında OSB MEM tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

1-     Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü bünyesinde “OSB Mesleki Eğitim Merkezi” irtibat bürosu kurulması,

2-    OSB’lerde mesleki eğitim merkezi programı (MEMP) uygulamalarının yaygınlaştırılması ile işletmelerde çalışanların eğitim-öğretime katılımların artırılması,

3-   OSB’lerde çalışanların kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tanıtımı ve katılımların artırılması,

4-   Protokol kapsamındaki okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile OSB yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim/işbaşında eğitim/uzaktan eğitim düzenlenmesi,

5-   Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi ve temrinlik malzeme desteği sağlanması,

6-   Mezun öğrencilerin istihdamına katkı sağlaması,

7-   Öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin güncellenmesi,

8-   Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık günleri düzenlenmesidir.

MEM kapsamında okulumuz:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSA/İNEGÖL-Mesleki Eğitim Merkezi

Musa OKTAR – MERKEZ MÜDÜRÜ

Tel: +90 (224) 715 00 28

Web: www.inegolmemmd.meb.k12.tr

Adres: Mahmudiye Mah. Kafkas Cd.No45 İnegöl / BURSA 16400

OSB MEM Sorumlusu: Yakup UZER

Tel: +90 (224) 715 23 94 (Dahili:11)

E-posta: y.uzer@imosab.org.tr