OSB’mizin Elektrik Altyapısına BEBKA’dan 3,6 Milyon Destek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Bölge Müdürlüğümüzce başvurusu gerçekleştirilen İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Elektrik Altyapısının Yenilenmesi Projesi ile hibe desteği almaya hak kazanılmıştır.

Bu proje kapsamında ;

  • Kesintisiz enerji akışı sağlanması,
  • Güvenli enerji akışı sağlanması,
  • Enerji iletim hatları çeşitli arızalara karşı korunma özelliklerinin sağlanması,
  • Tüm abonelere optimal seviyede elektrik enerjisi sağlanması,

konularında tüm katılımcılarımız ve bölgemize katma değer sağlanması hedeflenmektedir.

Proje ile bölge müdürlüğümüzce ekonomik ömrünü tamamlayan iki adet dağıtım merkezi binası yerine güncel ihtiyaçlara cevap verecek özellikte iki adet dağıtım merkezi yapımı gerçekleşecektir. Ayrıca yeni parseller için parsel çıkış hücreleri, ölçü gerilim hücreleri vb. elektrik hücreleri temin edilecektir. Elektrik enerjisinin takibi ve izlenmesi için SCADA sistemi kurulacaktır.

Mali destek programı kapsamında toplam maliyetin %35’i BEBKA tarafından finanse edilecek olup, toplamda 3.607.222,97 TL katkı alınacaktır. Toplam proje bütçesi 10.288.500,50 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmüştür.