Pakistan 7. Temiz Su ve Enerji Fuarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 16.10.2023 tarihli yazısında;  Lahor Expo Center‘da, 25-27 Ekim 2023 tarihinde 7. Temiz Su ve Enerji Fuarı‘nın (PWE Expo) düzenleneceği; PWE Expo’nun ilgili kurumlarca desteklendiği ve su teknolojileri, atık su çözümü, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ve yeşil enerji, otomasyon ve enstrümantasyon konularında çalışmalar yaptığı; Fuar’a ilişkin ayrıntılı bilgiye https://pakwaterexpo.com/ adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.