Projelerimiz

ALTYAPI

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan alanlarında katılımcı firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan altyapı çalışmalarının tamamlanması ön görülmektedir.

ENERJİ

Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmalarının verimli ve çevreci enerji ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sürdürülebilir enerji üretim çalışmaları gerçekleştirilebilecektir.

MESLEKİ EĞİTİM

İnegöl ve bölgesinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların nitelikli istihdam, mesleki gelişim süreçlerini tamamlamış insan kaynağı sorunlarını çözmeye yönelik programlar yürütülecektir.

SEKTÖREL GELİŞİM

Katılımcıların ve tematik sektörlerimizde faaliyet gösteren işletmelerin sektörel gelişimlerini hızlandırıcı ve tamamlayıcı projeler ile işletmelerin büyüme hızlarının arttırılması hedeflenmektedir.

SOSYAL ALAN

Bölge katılımcı firma çalışanlarının ihtiyaç duyduğu sosyal alanların günümüz koşullarına uygun olarak tamamlanarak bölgedeki tüm kişilere sürdürülebilir şekilde kullanımının sağlanması ön görülmektedir.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Rekabette önce çıkan, yaratılacak katma değer ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak dönüşüm ve inovasyon döngüsünde işletmelerimizi büyütecek yenilikçi ekosistemlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

ULAŞIM VE DEPOLAMA

Bölgenin ihtiyaç duyduğu teknolojik ulaşım zincirlerinin oluşturulması, yeni nesil depolama hizmetlerinin sağlanacağı altyapılar kurgulanmıştır.

OSB YÖNETİMİ

Bölge Müdürlüğü’nün stratejik plan doğrultusunda öngörülen hizmetlerini tek noktadan ve daha iyi şartlarda vermesini sağlamak için ihtiyaç duyulan fiziki alanların oluşturulması sağlanacaktır.