Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurumumuza gönderilen “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu” konulu yazıda;

    “Ulusal enerji politikalarımız çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak değerlendirmekteyiz. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması, endüstriyel işletmeler arası bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir.
    Başkanlığımızca bu yıl 24. kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER-24), Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması usul ve esasları https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarismalarimiz linkte yer almaktadır. ” denilmektedir.