Simülasyonlu Finans Eğitimleri

 

 

OSBÜK Akademi ve CFO Finansal Hizmetler A.Ş. işbirliğinde, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi sertifikalı ”Simülasyonlu Finans Eğitimleri” düzenlenmektedir. Eğitim kapsamında katılımcı sanayicilerimizin teknik finans ve nakit akış yönetimi alanındaki becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Teknik Finans Eğitim Modülü ve İleri Düzey Nakit Akış Yönetimi modülü olarak gerçekleşecek eğitimlerde her modül 12 saat (Hafta içi iki gün akşam saati üçer saat; Cumartesi 6 Saat) sürmektedir. Eğitim ücreti OSB müdürlüğü personeli ve katılımcı sanayicilere indirimli olarak 4.000.-TL+KDV’dir. Katılım sertifikası alabilmek için eğitimlerin %80’ine katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Başvuru talepleri akademi@osbuk.org.tr e-posta adresine iletilecektir. 

 

1. MODÜL “Teknik Finans Eğitimi”
1. Finans ve muhasebenin temel kavramları
2. Muhasebe sisteminin işleyişi
3. Kayıt sisteminin örneklerle anlatımı
4. Temel Mali Tabloların Tanıtımı ve örneklerle analizi
5. Dikey ve Yatay rasyo analizi
6. Nakit akım tablosunun oluşturulması ve yorumlanması
7. İşletme sermayesi ihtiyacının tespiti
8. Optimum kaynak varlık yönetimi
9. Optimum kaynak yönetiminde bankanın önemi
10. Banka kredilerinin tanımı ve çeşitleri
11. Finans matematiği ve paranın değeri kavramı

 

2.MODÜL “İleri Düzey Nakit Akışı Yönetimi”
1. Nakit bütçe (nakit akışı) Yönetiminin tanımı ve unsurları
2. Mevcut ödemeler dengesinin oluşturulması
3. Üretim ve satış hedeflemesi
4. Maliyet unsurlarının tespiti
5. Alım ve satım vadelerinin belirlenmesi
6. Operatif nakit akışının oluşturulması
7. Başabaş noktasının tespiti
8. Finansman ihtiyacının tespiti
9. En doğru finans modelinin oluşturulması
10. Nihai nakit akışı hedefinin belirlenmesi
11. Yatırım fizibilitesinin oluşturulması