Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri

       Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu aracılığıyla Bölge Müdürlüğümüze iletilen Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün “Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri” konulu yazısı aşağıda sunulmuştur.

Malumları olduğu üzere, Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı halihazırda 109 ülkede görev yapmakta olup Ticaret Müşavirlerimiz/Ataşelerimiz elde ettikleri ticari bilgileri ağırlıklı olarak dijital mecralar vasıtasıyla iş dünyamızın istifadesine sunmaktadır. Bu itibarla potansiyel ortaklara erişime ilişkin bilgiler Müşavire Danışın Uygulaması, Dış Talepler Bülteni, Dış Temsilcilikler Blog Uygulaması, Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler ve etkinlikler web sayfamız aracılığı ile iş dünyamıza aktarılmaktadır. “Müşavire Danışın” uygulamamız ile firmalarımız dış temsilcilerimizden, görev yaptıkları ülkelerle ilgili olarak;

  1. İthalatçı/Distribütör/Toptancı Bilgisi
  2. İthalat Mevzuatı/Gümrük Mevzuatı/Gümrük Tarifeleri
  3. Tarife Dışı Engeller
  4. Yatırım Mevzuatı/Yatırıma İlişkin Destekler/Şirket Kurma Bilgileri
  5. Pazar/Sektör Bilgileri
  6. Devlet Destekleri
  7. Genel Ülke Bilgisi

gibi her türlü ticari bilgi çevrim içi olarak talep edilebilmektedir. İş insanlarımızın yurt dışı pazarlara ilişkin olabilecek tüm soruları ve bilgi talepleri Bakanlığımızca oluşturulan Müşavire Danışın uygulaması üzerinden doğrudan sistem üzerinden süratle yanıtlanmaktadır.

Ayrıca, Ticaret Müşavirliklerimiz ve Ataşeliklerimiz kendilerine ulaşan alım taleplerini ve görevli oldukları ülkede açılan ihaleleri “Dış Talepler Bülteni” vasıtasıyla iş dünyamızla paylaşmakta olup uygulamaya https://distalep.ticaret.gov.tr/ linkinden erişim sağlanabilmektedir. Söz konusu bültene firmalarımızın erişebilmeleri için bağlı oldukları İhracatçı Birliklerine başvuruda bulunmaları ve uygulamaya giriş yetkisi almaları gerekmektedir.

İlaveten, Dış Temsilciliklerimiz tarafından bildirilen ve ihracatçılarımızın pazara giriş çalışmalarına önemli katkı sağlayacak bilgi, gelişme ve değerlendirmelerin, Türk iş dünyası ile paylaşılmasına yönelik “Ticaret Müşavirliklerimizden-Dış Temsilcilikler Bloğu” yayına alınmış olup https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/ linkinden erişim sağlanabilmektedir. Bahse konu blog’da “Güncel Gelişmeler”, “Sorun, Öneri ve Fırsatlar”, Mevzuat Değişiklikleri” ve “İhaleler”e ilişkin başlıklara yer verilmiştir.

İhracatçılarımızı Ticaret Müşavirlerimizle sanal ortamda bir araya getirdiğimiz “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” etkinlikleri, tüm iş dünyamıza açık olarak ve geniş katılımla gerçekleştirilmektedir. 2020 yılından itibaren 109 potansiyel ihraç pazarımıza yönelik olarak 164 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Son olarak, Bakanlığımız web sayfası Yurt Dışı Teşkilatı bölümünde (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati) Ticaret Müşavirliklerimizce hazırlanan ilgili ülkeye yönelik genel raporlar, bölgesel raporlar, sektör raporları, gümrük ve lojistik raporları yer almakta, aynı zamanda Ticaret Müşavirliklerimizin yaptıkları sunumlara da yer verilmektedir. Bahse konu bölümde ayrıca, ülke profilleri, pazar bilgileri vb. pek çok faydalı bilgi de bulunmaktadır.

Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri Duyuru Görseli İçin Tıklayınız.