TÜBİTAK BİGG+ Kapsamında Ücretsiz Mentörlük Hizmeti

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin ortak yazısında;

 

Daha önce TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden faydalanmış, ölçeklenebilir, etki alanı geniş ve pazar potansiyeli yüksek en az prototip seviyesinde ürünü olan ve en az 3 kişilik bir ekipten oluşan firmalarımıza yönelik tamamen ücretsiz mentörlük hizmeti verilecektir. Mentörlük konusu firma ihtiyacına göre belirlenecek olup yurt dışı pazarlara açılma, ciro ve karlılıklarının artırılması, inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi ve yatırımcı bulma gibi başlıca konular mevcuttur.

ULUTEK desteğiyle Bursa’da yerleşik 70’i aşkın firmamız bu destekten faydalanmıştır. Mentör havuzunda ulusal ve uluslararası çapta başarılı profesyoneller, girişimciler ve yatırımcılar bulunmaktadır.

Program TÜBİTAK 1601 – TÜBİTAK Yenı̇lı̇k Ve Gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k Alanlarında Kapası̇te Artırılmasına Yönelı̇k Destek Programı KOBİ Mentor Arayüzü (BİGG+) Çağrısı kapsamında gerçekleşecektir. Programın genel amacı Türkiye’de yerleşik teknoloji firmalarının ağırlıkla devlet destekleri ile finanse ettikleri ürünlerinin satış ve ihracatını yaparak, istihdam ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamaktır.

İhtiyacınıza uygun alanda profesyonel bir mentörden ücretsiz mentörluk hizmeti alarak Ar-Ge ve KOBİ olgunluk seviyesini geliştirerek büyümek isteyen KOBİ’lerimiz https://ulutek.link/VAwBh bağlantısı üzerinden ön başvurularını tamamlayabileceklerdir.” denilmektedir.