TÜBİTAK BUTAL 2024 Yılı Eğitim Etkinlikleri

T.C. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI’nın 24.01.2024 tarihli ‘TÜBİTAK BUTAL 2024 Yılı Eğitim Etkinlikleri Hk.’ konulu yazısında;

“Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir vizyon benimseyen kurumumuzun; faaliyet alanları çerçevesinde hazırlanan 2024 Yılı Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri Listesi ekte verilmiştir. 

Eğitimler hakkındaki detaylı bilgilere Müdürlüğümüzün https://butal.tubitak.gov.tr/ web adresinden ulaşılabilmektedir.” denilmektedir.