Yıllık İşletme Cetveli Hk.

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2 nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin Sanayi Siciline kayıt edilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi almaları bir zorunluluktur. Yine aynı Kanunun 5 nci maddesi hükmü uyarınca da bu işletmeler senelik faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini, takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler.

Bu çerçevede Sanayi Siciline kayıt olan işletmelerin 2021 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11 nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyenlere aynı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2022 yılı için belirlenen 2.356 TL idari para cezası uygulanacağından, üyelerinizin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından Yıllık İşletme Cetvellerinin 5 Mayıs 2022 tarihine kadar vermeleri konusunda uyarılmaları önem arz etmektedir.

Bu bağlamda işletmenizin sanayi sicil belgesine konu yıllık işletme cetvelinin 05.05.2022 tarihine kadar elektronik ortamda vermelerini önemle hatırlatırız.