2023 Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmekte olup, 2023 yılı ödül başvuru süreci başlamıştır.

Bu kapsamda, Verimlilik Proje Ödüllerine başvurmak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme / Kamu Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yaparak ilgili formların 30 Mayıs 2023 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Bahse konu yarışmaya ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da çevrimiçi “Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

 

Katılım Bağlantısı:

https://zoom.us/j/99273840689?pwd=UTJSZWR2bG9pTzJzUDFMSmVmdnc4UT09

Parola: 035316