2024 yılı 2. Yarı Planlı Eğitim ve Bilimsel Etkinlikleri

TÜBİTAK BUTAL yazısında;

“Kurum/kuruluşların insan gücü verimliliğini artırmak amacıyla; faaliyet alanları çerçevesinde uygulamalı eğitimler düzenleyen Müdürlüğümüzün “2024 Yılı 2. Yarı Uygulamalı  Eğitim Etkinlikleri Listesi” yazı ekinde verilmiş olup, eğitimler hakkındaki detaylı bilgilere Müdürlüğümüzün web sayfasından ulaşılabilmektedir.” denilmektedir.