Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1’inci maddesine göre üretim yapan sanayi işletmelerinin Sanayi Siciline kayıt edilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi almaları bir zorunluluktur. Sanayi Siciline kayıt ve Yıllık İşletme Cetveli (YİC) bilgilerinin tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin güncel olarak izlenebildiği ülkemizin en önemli veri kaynağıdır. Bu çerçevede Kanunun 5.maddesi hükmü uyarınca, sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin, bir önceki yıla ait senelik faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “ 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini ” takvim senesi sonundan itibaren dört ay içerisinde  (1 Ocak-30 Nisan Tarihleri arasında), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu Tebliğin 11 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda, e-Devlet kapısı üzerinden, https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ internet adresinde açılan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi uygulamasına e-devlet şifreleri ile giriş yaparak vermeleri zorunludur.

Bu itibarla söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2023 yılı içerisinde 5.252 (Beş bin iki yüz elli iki) TL idari para cezası uygulanacağından, Yıllık İşletme Cetveli giriş işlemlerini 30 Nisan 2023 (30 Nisan 2023 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle 2 Mayıs 2023 tarihine kadar) oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle son günlere bırakmadan yerine getirilmesi önem arz etmektedir.