Bursa İl KBRN Tehdit ve Tehlikelerine Dair Görev Yönergesi

Yurt içinde veya dışında meydana gelip ilimizi etkileyebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit ve tehlikelerin yanında ilimizde oluşabilecek tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığı ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırılması amacıyla ilimizde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlar çerçevesinde tehlike öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi için T.C. Bursa Valiliği Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi hazırlanmıştır.

 

T.C. Bursa Valiliği Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
https://www.imosab.org.tr/wp-content/uploads/2019/09/yonerge.pdf