Temiz Hava Eylem Planı

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğümüze iletilen yazıda;

        “İlimizde hava kirliliği ile mücadele konusunda Bakanlığımızca hazırlanan Temiz Hava Eylem Planı Uygulaması faaliyete geçirilmiş olup, bu kapsamda hava kirliliği ile mücadele konusunda yapılması gereken iş ve işlemlerin hangi kurumlarca yapılacağı belirlenmiştir. Bu bağlamda; Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanarak 22.01.2020 tarihinde Sn. Valimiz Yakup CANBOLAT ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alinur AKTAŞ tarafından imzalanarak onaylanan Temiz Hava Eylem Planı İl Müdürlüğümüz internet sayfasında (https://bursa.csb.gov.tr/bursa-ili-temiz-havaeylem-plani-i-98935) yayımlanmıştır.

          Söz konusu planın “Kirliliği Azaltmak İçin Uygulanacak Projeler veya Önlemlerin Detayları” başlıklı 3.4’üncü bölümünde İlimizde hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik yapılacak iş/işlemler ve görev tanımları belirlenmiş olup ekteki tabloda (EK-1 (1) tabloya buradan ulaşabilirsiniz) yer alan önlemlerin ilgili kurumlarca yapılarak, yapılan çalışmalarla ilgili 31.12.2023 tarihinde ve bu tarihten itibaren 6 aylık dönemler halinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) bilgi verilmesi gerektiği belirtilmektedir.