YEŞİL OSB SERTİFİKASYON SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 30/12/2022 tarihi itibarıyla elektronik ortam üzerinden Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemini OSB’lerin başvurusuna açmış olup; Ocak 2023 tarihinde sisteme ilişkin ön kriterler, başvuru süreçleri ve değerlendirme aşamaları hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan başvuru değerlendirme kriterlerinin OSB’ler ile paylaşılması ve süreç hakkında OSB’lere bilgilendirme yapılması amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 14.00’da çevrimiçi “Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir.

 

Katılım Bağlantısı:

https://us06web.zoom.us/j/86486745303?pwd=QXl2U3E3MWtaQ2MzdEZWbWFJVHU1QT09

Toplantı Kimliği: 864 8674 5303

Parola: 985489